خانه حضرت مریم در کوش آداسی

خانه حضرت مریم در کوش آداسی در بالای کوه بلبل در نزدیکی شهر باستانی افسوس دیده می شود. البته صحیح تر این است که بگوییم خانه حضرت مریم در کوش آداسی‌ در نزدیکی شهر سلجوق ترکیه قرار گرفته است.

برای رسیدن به خانه حضرت مریم در کوش آداسی باید از مسیری در کنار شهر افسوس و از کنار کلیسای کوچکی که آن جا قرار دارد، راه خود را پیدا کنیم.

بنر نمونه 870*120

  تاریخچه خانه حضرت مریم در کوش آداسی

خانه حضرت مریم در کوش آداسی‌ توسط یکی از حواریون حضرت مسیح به نام اس تی جن ساخته شده است. در زمان زندگی حضرت مریم، پیروان آرتمیس در شهر افسوس زندگی می کردند. نقل شده است که حضرت مسیح، قبل از تصلیب، مادرش را به دست این حواری مورد اعتماد می سپارد تا او را از گزند زمانه دور نگه دارد. در نتیجه اس تی جن، خانه ای در بالای کوه بلبل، و در کنار شهر افسوس که شهر پر رفت و آمد و شلوغی بوده است می سازد.

این خانه حضرت مریم در کوش آداسی‌، خانه اول حضرت مریم نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که خانه حضرت مریم در کوش آداسی در نزدیکی رودی که حضرت عیسی مسیح در آن انداخته شده است باشد.

اس تی جن، بعد از ساختن خانه حضرت مریم در کوش آداسی، هر روز به او سر می زده است و آذوقه مورد نیاز او را فراهم می کرده است. بنابراین حضرت مریم از شر بت پرستان و آرتمیسیان در مان می ماند. نقل است که فقط ده سال اخر زندگی حضرت مریم در این خانه بوده است.