غار سیرتلانینی کوش آداسی

غار سيرتلانينی کوش آداسی نیز یکی از غارهای زیبایی است که در تور کوش آداسی می‌توانید به آن‌ها سر بزنید.

غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ معمولاً همیشه در تورهای کوش آداسی قرار دارد و همه توریست‌ها به آن سری خواهند زد. مانند غار کاراجا، در غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ نیز رودخانه ای جریان ندارد و تمام مسیر را باید به طور پیاده طی کرد.

غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ در شهرستان کاراجاسو و در بین دو روستای کوش آداسی به نام‌های یوکاری چام آداسی و نارلی گدیک می‌توانید آن را پیدا کنید.

 زیبایی‌های غار سيرتلانينی کوش آداسی

ورودی غار سيرتلانينی کوش آداسی بسیار تنگ است. به طوری که تردد هوا و انتقال دما در آن به راحتی صورت نمی گیرد. بنابراین وقتی وارد غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ می‌شوید، با این که آبی داخل غار نیست، اما هوای داخل غار خنک تر از بیرون است. داخل غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ کاملاً خشک و خنک است. اما به خاطر قطران ذره ذره آب از سقف، غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ سنگ‌های زیبایی تشکیل شده است که هر کدام به شکل سوزن سوزن، قندیل و... در آمده‌اند.

بنر نمونه 870*120

طول کلی غار سيرتلانينی کوش آداسی حدود350 متر است که دارای دو بخش اصلی به نام سالن اصلی به طول حدودی 150 متر و سالن فرعی به طول 200 متر است. دیوارهایی که درون غار سيرتلانينی کوش آداسی قرار گرفته‌اند، آن را به شش بخش تبدیل کرده اند. رطوبت داخل غار سيرتلانينی کوش آداسی‌ مانند دیگر غارها زیاد است اما در هیچ بخشی از غار، رودخانه یا نهر جریان ندارد.