فروشگاه های کوش آداسی

‌فروشگاه های کوش آداسی نیز مانند شهر باستانی افه سوس یکی از شهرهای پررونق اقتصادی و تجاری است. برندهای مختلف لباس، فرش، صنایع دستی، چرم و... در ‌فروشگاه های کوش آداسی شعبه دارند.

ادیداس، بنتون، نایک، لیوایس و برندهای دیگری مانند زارا را می‌توانید در ‌فروشگاه های کوش آداسی پیدا کنید.

  فروشگاه های کوش آداسی‌- مرکز خرید سوکه کوش آداسی

مرکز خرید سوکه کوش آداسی همان مرکز خریدی است که بزرگترین برندها در ان شعبه دارند. برای رسیدن به سوکه کوش آداسی باید حدود 40 دقیقه رانندگی کنید. دو کورس دلموش از مرکز شهر کوش آداسی، شما را به سوکه کوش آداسی می‌رساند. به دلیل حضور برندهای بزرگ در سوکه کوش آداسی، ارزش رفتن این مسیر طولانی را دارد.

 

فروشگاه های کوش آداسی‌ - مرکز خرید کوش

مرکز خرید کوش، یکی از فروشگاه ارزان کوش آداسی است. محله کاله ایچی جایی است که مرکز خرید کوش واقع شده است. این مرکز خرید حتی شب‌ها نیز باز است. در مرکز خرید کوش، سرگرمی‌های متنوعی برای برنامه‌های شبانه و گشت و گذار میهمانان در نظر گرفته شده است. انواع صنایع دستی کوچک و بزرگ و ارزان در مرکز خرید کوش پیدا می‌شود.

 

فروشگاه های کوش آداسی‌‌ - مرکز خرید فرش ابرش

مرکز خرید فرش ابرش برای کسانی که به دنبال تجارت فرش هستند مناسب است. بیشتر حجره‌های فرش فروشی آن ایرانی هستند. همچنین سوغاتی ترکیه را از مرکز خرید آبرش می‌توانید تهیه کنید. در مرکز خرید آبرش، همه جور تابلو، تابلوفرش، گلیم و... پیدا می‌شود. این مرکز، یکی از مهم ترین فروشگاه های کوش آداسی‌ برای گردشگران به حساب می‌آید.